Allerzorg

ONZE ZORG

Bij Allerzorg geven we zorg zoals wij die zelf ook aan onze familie en onze naasten zouden geven. Want we willen dat u zichzelf kunt zijn terwijl u de allerbeste zorg ontvangt. Zo blijft u zelfstandig waar mogelijk en volledig verzorgd waar nodig. Onze medewerkers werken in kleine teams en kijken en luisteren echt naar u. U krijgt zorg vol aandacht en respect en ruimte om uzelf te kunnen zijn. Gewoon zoals het hoort.

ONZE WIJKVERPLEGING

De zorg die u krijgt mag u zo min mogelijk belemmeren en moet u juist helpen een normaal leven te leiden. Daarbij kijken we niet alleen naar uw zorgbehoeften, maar hebben we ook aandacht voor uw manier van leven en persoonlijke wensen.
Wijkverpleging is zorg die uiteen loopt van eenvoudige tot ingewikkelde handelingen. Denk hierbij aan ondersteuning bij het douchen, aankleden of de toiletgang, maar ook aan het geven van medicijnen, zwachtelen en toedienen van injecties. We gaan graag met u in gesprek om erachter te komen welke zorg u nodig heeft. Wat kunt u nog zelf en wat zijn uw verwachtingen? Voor het antwoord op die vragen en een persoonlijke kennismaking komen we bij u langs wanneer u wijkverpleging bij ons heeft aangevraagd. We kunnen natuurlijk ook telefonisch met u hierover praten als u dat fijner vindt. Samen maken we afspraken en leggen dit vast in een zorgplan voor u op maat gemaakt. Vervolgens geeft een klein team van verzorgenden en/of verpleegkundigen uitvoering aan dit persoonlijke zorgplan.

www.allerzorg.nl/wijkverpleging/team-t-gooi

ONZE KINDZORG

Als uw kind ziek is wilt u natuurlijk de beste ondersteuning en verzorging. Ieder kind is uniek en iedere situatie verschillend. Dat houden we altijd in ons achterhoofd. Daarom zoeken we naar oplossingen met oog voor uw hele gezin waarin uw kind voorop staat.
Wij vinden het belangrijk dat uw kind de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft en gewoon kind kan zijn ondanks ziekte. Daarvoor zetten wij graag een stapje extra. Gewoon zoals het hoort.

www.allerzorg.nl/kindzorg